دربارۀ ما

شرکت افسون طب آریا

شرکت افسون طب آریا در راستای خدمت به جامعۀ پزشکی در زمینۀ تکنولوژی‌ها و مواد مصرفی زیبایی تأسیس شده است. مهندسان و کارشناسان و پزشکان ما ضمن آشنایی با آخرین تکنولوژی‌ها و دانش روز دنیا در زمینۀ زیبایی، بهترین خدمات را به جامعۀ پزشکی ارائه می‌دهند.

چارت سازمانی

دکتر ایمان گنجی

دکتر ایمان گنجی

مدیرعامل

 سرکار خانم</br> افسون صدری‌نیا

سرکار خانم
افسون صدری‌نیا

رئیس هیئت مدیره

دکتر مبین گنجی

دکتر مبین گنجی

مدیر آموزش و روابط بین‌الملل