مکانیسم رادیوفرکانسی اندودرمی بر لیفت پوست

به دنبال تحقيقات و پيشرفت‌های حاصل شده در تکنولوژی‌‌های پيشين راديو‌فرکانسی، روشي برای انتقال مستقيم انری حرارتی جهت انتقال به درون بافت پوست بدون گذر از لايۀ سطحی آن (اپيدرم) به نام اندودرمال راديو‌فرکانسی ابداع شد که از طريق آن انرژی راديو‌فرکانسی به‌طور مستقيم به لايه‌های درم و هيپودرم انتقال يافته و به نتايج شگفت‌انگيزي در يک جلسه با ماندگاری بيشتر و کسب سريع‌تر نتيجه قابل مشاهده ليفتينگ و سفت‌شدن پوست يا ليپوليز متوسط در بافت چربی می‌توان دست يافت. به دنبال ابداع اين روش سيستم ايتاليايی ATTIVA طراحی و به بازار دستگاه‌های پزشکی‌زيبايی در سراسر دنيا عرضه شده در اين سيستم امواج راديو در فرکانس ارائه شده با نفوذ به بافت‌های غير رسانای چربي و کم رسانای درم بدون اينکه به سطح پوست (اپيدرم) آسيب وارد گردد يا نياز به سيستم‌های خنک‌کننده باشد، توليد حرارت قابل کنترل به ميزان دلخواه مي‌نمايد. از اين حرارت ايجاد شده می‌توان براي رفع مشکلات مختلف پوست و بافت چربي در صورت و بدن (اهداف زيبايي) و همچنين تاندون‌ها و عضلات (فيزيوتراپي)، جراحی‌های ترميمي و ژنيکولوژی (جهت ترميم واژينال و…) استفاده نمود.

در سيستم ATTIVA امواج نسل جديد راديو‌فرکانسيی بوسيلۀ يک پروب مونوپلار از طريق يک کانون هدايت کننده عايق که 10ميلي متر انتهايی (نوک) آن رسانا می‌باشد، انرژي را به بافت منتقل می‌کند. ميزان انرژی انتقال يافته و حرارت ناشی از آن در لايه‌های بيرونی و درونی پوست از طريق يک دوربين حساس حرارتی به دقت اندازه‌گيری می‌شود و باعث شده که کار با اين سيستم بسيار موثر و بدون عارضه باشد.

الف

ب

الف) انجام رادیبوفرکانسی اندودرم برای لیفت صورت با بلاک عصبی

ب) اندازه‌گیری درجۀ حرارت داخلی و سطحی پوست در حین درمان با دستگاه ATTIVA. نواحی زرد نشان‌دهندۀ تجمع حرارتی مناسب می‌باشد. دستگاه بلافاصله پس از تغییر جهت کانول مای سطح پوست ناحیۀ جدید را در 36  و دمای لایۀ درونی پوست را 33 نشان می‌دهد.

الف

ب

ج

الف) نحوۀ ورود کانول RF برای شکل لیفت ابرو

ب) انجام‌دادن لیفت غبغب

ج) بلافاصله پس از درمان

تنظيم دقيق حرارت انتقال داده شده برای اهداف مختلف زيبايی بسيار الزامی‌است. با ايجاد حرارت حدود 50 درجۀ سانتی‌گراد دناتوره شدن ساختار اوليه و ثانويه و ثالثيه پروتئين‌ها رخ داده که سبب انقباض ساختار کلاژن موجود در درم همراه با اثر ليفتينگ و فعال‌کردن متابوليکي فيبروبلاست‌هايی که کلاژن آسيب ديده بوسيله حرارت را ترميم مي‌کنند، مي‌شود و به دنبال آن افزايش ضخامت درم با توليد کلاژن‌های جديد رخ می‌دهد. اين پروسه‌ها سبب کسب نتايج قابل مشاهدۀ فوري و مدت‌دار انقباض و ليفت ساختار پوست می‌شود.

در حدود درجه حرارت 60 درجۀ سانتی‌گراد يک واکنش دفيبره‌شدن همراه با از بين‌رفتن طبيعي دائمي بافت چسبندۀ ناشي از تروما (مثل از بين بردن اسکارهاي پس از جراحي) رخ می‌دهد.

در حدود درجه حرارت 70 درجه سانتی‌گراد ليزشدن سلول‌های چربی به همراه رهاسازی تری‌گليسيريد در فضای بين بافتی و ماتريکيس خارج سلولی رخ می‌دهد که سپس با فعاليت سيستم لنفاوی دفع مي‌گردند. از آن برای کاهش چربی‌های پايين صورت، غبغب، بازو، پهلوها، پشت، ساق پا، ران‌ها، اطراف زانوها و به‌ويژه رفع سلوليت استفاده می‌شود.

نویسنده :دکتر مبین گنجی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.